سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه امام خمینی قدس سره  
دبیر گروه فلسفه  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
سازمان مدارس  
مدیر گروه فلسفه و کلام  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
حوزه علمیه خواهران 
مدیر گروه فلسفه و کلام  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
موسسه امام خمینی قدس سره 
عضو هیئت علمی 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مدرسه امام خمینی قدس سره 
عضو هیئت علمی  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
موسسه در راه حق 
عضو هیئت علمی  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
انجمن معرفت شناسی حوزه علمیه قم  
رئیس هیئت مدیره  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
دائره المعارف عقلی موسسه امام خمینی قدس سره  
عضو هیئت علمی گروه فلسفه دائره المعارف  
 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
موسسه امام خمینی 
مدرس 
 
 
فلسفه - آموزش فلسفه - بدايه  
تدریس 
حوزه علمیه خواهران 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
موسسه آموزشي پژوهشي امام(ره) 
مدرس 
 
 
فلسفه و نهايه الحكمه 
تدریس 
مدرسه آيت الله گلپايگاني 
مدرس 
 
 
كفايه 
تدریس 
موسسه در راه حق 
مدرس 
 
 
نهايه الحكمه - فلسفه اخلاق