رابطه باید و هست از منظر حضرت علی(ع)
57 بازدید
محل نشر: معرفت » اسفند 1379 - شماره 39 (5 صفحه - از 77 تا 81)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از سؤال‏های اساسی درباب اخلاق و اخلاقیات این است که آیا بین «باید» و «نباید» های اخلاقی و حتی هر «باید» و «نباید» ی و واقعیات رابطه وجود دارد یا نه؟ و اصولا می‏توان از راه علم به واقعیات، به «باید» و «نباید» ها دسترسی پیدا کرد؟ و سپس این سؤال مطرح است که آیا در کلمات حضرت علی‏علیه السلام این رابطه تایید شده است‏یا نه؟ برای پاسخ به این سؤال، شناخت مفاد «باید» و «نباید» ها ضرورت دارد و پس از فهم معنا و مفاد و نیز کیفیت انتراع آن‏ها به راحتی می‏توان به این پرسش پاسخ داد. در این نوشتار مفاد «باید» و «نباید» ، که ضرورت بالقیاس و بالغیر است، و نیز این که «باید» ها از سنخ «هست‏ها» و «واقعیات‏» هستند، بیان شده است. پس از این مقدمه، رابطه بین بایدها و هست‏ها، در کلمات گهربار حضرت علی‏علیه السلام پی‏جویی و با گزینش بعضی از خطب و نامه‏ها و کلمات قصار آن حضرت، این حقیقت‏به وضوح ارائه شده است.