اعتباریت ماهیت از عرش عینیت تا فرش سرابیت
45 بازدید
محل نشر: معرفت فلسفی » بهار 1383 - شماره 3 (18 صفحه - از 89 تا 106)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تفسیر اعتباریّت ماهیت در نظر همه کسانی که قایل به اصالت وجود هستند، از جایگاه ویژه‏ای برخوردار است؛ زیرا در این تفاسیر، فاصله‏ای از عینیت ماهیات با وجودات خاص خود تا سراب کلی بودن ماهیات وجود دارد و می‏توان به سه تفسیر رسید که در هر تفسیر نیز دو تبیین جزئی‏تر وجود دارند و حاصل آنها شش تفسیر برای اعتباریّت ماهیت قابل طرح و بررسی است: 1. ماهیت عین وجود است؛ همچون صفات حق که عین ذات حقّند، و ماهیت با این اتحاد با وجود، به عین وجود موجود می‏شود و ثبوت تحلیلی پیدا می‏کند. 2. ماهیت عین وجود است؛ همچون صفات حق، ولی با این اتحاد همچون وجود موجود نمی‏شود، بلکه فقط موجود حقیقتا بدان متصف می‏شود. 3. ماهیت حدّ وجود است و همچون سطح‏وحجم، که نحوه وجودجوهرند، نحوه‏ثبوتی‏وجود است. 4. ماهیت حدّ وجود است و همچون نقطه، که عدم‏است، هیچ نحو ثبوتی ندارد و صرفا جنبه عدمی دارد. 5. ماهیت سراب است، ولی سرابی که ساخته محض ذهن باشد نیست، بلکه از تعامل ذهن و نحوه موجودات حاصل می‏آید. 6. ماهیت سراب محض و ساخته صد درصد ذهن است و هیچ اثر و جای پایی در خارج ندارد. کلید واژه‏ها اعتباریّت ماهیت، اطلاق وجود و موجود، حیث تقییدی، عینیت ماهیت، حدّیت ماهیت، سرابیّت ماهیت