از عقلانیت نظری تا عقلانیت عملی (معیار عقلانیت)
48 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : کتاب نقد ) بهار 1386 - شماره 42 )(40 صفحه - از 295 تا 334)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی